Voorbeeld van een verzetschrift

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie.
Postbus 8267
3503 RG Utrecht

Betreft: Verzetschrift tegen strafbeschikking.
CJIB-nummer:
Dagtekening strafbeschikking:
Opsporingsinstantie: Gemeente Groningen

Geachte mevrouw/meneer,

Bij deze wens ik, ondergetekende, verzet aan te tekenen tegen bovengenoemde strafbeschikking.
Ik ben van mening dat de strafbeschikking aan mij opgelegd voor het niet aangelijnd hebben van mijn hond, onterecht is uitgeschreven en wel om de volgende redenen:

1. Mijn hond veroorzaakte op geen enkele manier overlast door het niet aangelijnd zijn.
Overlast werd ook niet aangegeven als reden om mij te verbaliseren.

2. Omdat de gemeente Groningen mij onvoldoende en in steeds mindere mate de ruimte biedt om mijn hond in mijn (directe) omgeving op een voor haar normale en gezonde manier uit te laten, zonder dat zij overigens voor overlast zorgt (en ook in het verleden nooit voor overlast heeft gezorgd), voel ik mij genoodzaakt mijn huisdier op basis van ‘gezond verstand’ de gelegenheid te geven om voldoende beweging en bewegingsvrijheid te krijgen, in het gebied dat al sinds jaar en dag wordt gebruikt door hondenbezitters om hun hond uit te laten en dat ten onrechte niet is aangewezen als  losloopgebied. In de situatie en op het moment van de verbalisering acht ik de bepalingen in de APV Groningen omtrent aanlijnen, bedoeld om overlast te voorkomen en terug te dringen, dan ook niet van toepassing en vind ik de uitgeschreven strafbeschikking onterecht.

2.1 De gemeente Groningen heeft in de toewijzing van de verschillende gebieden voor honden, tot 1 juli 2012 onderverdeeld in uitrengebieden zonder aanlijnplicht noch opruimplicht, uitlaatgebieden met aanlijnplicht maar zonder opruimplicht en ‘verboden gebieden’, onzorgvuldig gehandeld en onvoldoende rekening gehouden met de belangen van álle bewoners en met name van die van hondenbezitters: dat blijkt uit de grote hoeveelheid reacties en bezwaarschriften. De onwillige, afwijzende houding van de gemeente tot enige verandering in het al vooraf bedachte beleid heeft geleid tot onrust, onvrede, frustratie en boosheid en (schriftelijke) protesten.

De gemeente heeft niet of niet afdoende op de ontstane situatie gereageerd en heeft volhard in het van bovenaf opleggen van ‘spelregels’ en gebieden, met als gevolg dat ik me als burger niet serieus behandeld voel en zelf ga bepalen wat in een bepaalde situatie voor mij en mijn hond zinvol is en wat niet. Omdat er op het moment van verbalisering helemaal niemand in de buurt was en er van overlast geen sprake was, lijkt mij dat het uitdelen van een bekeuring onnodig is geweest.

2.2 De gemeente Groningen geeft in voornoemde toewijzing van de verschillende gebieden blijk van een hoge mate van willekeur: zowel wat betreft de ligging en de grootte van een bepaald gebied als bij het gebruik van argumenten om bepaalde terreinen aan te wijzen liggen geen duidelijke, eenduidige criteria ten grondslag, waardoor er vele tegenstrijdigheden zijn ontstaan. Ook valt nergens te constateren dat er rekening is gehouden met de aanwezige behoefte aan ‘losloopgebieden’. Daarnaast is in de toewijzing van gebieden onvoldoende aangesloten bij ‘bestaande situaties’. Door de ontstane onduidelijke, onredelijke situatie verdwijnt het draagvlak onder de voorgestelde regelgeving en daarmee de legitimiteit ervan.

Door alleen in te zetten op repressie middels het optreden van de vakdirectie Stadstoezicht creëert de gemeente in de stad Groningen een onprettige, vijandige sfeer die meer kwaad dan goed lijkt te doen. Daarmee gaat ze aan het belangrijkste beleidsdoel van de plannen voorbij, het terugdringen van overlast door hondenpoep (die ik overigens altijd opruim).

3.1 Het college van B&W heeft in december 2011 bij de bezwaarschriftencommissie, in antwoord op de reactie van hondenbezitters dat zij de handhaving van de aanlijnplicht ervaren als een soort heksenjacht, gezegd dat dit juist niet de bedoeling is en dat de toezichthouders is opgedragen om met name handhavend op te treden indien daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt. Dit lijkt haaks te staan op de situatie waarin mij zonder pardon een strafbeschikking is opgelegd.

3.2 De boa in kwestie heeft mij niet ter plekke een aankondiging van strafbeschikking gegeven. Mijn gegevens werden opgeschreven op een notitieblokje. Mij werd daarbij gevraagd of ik een identiteitsbewijs bij me had, waarop ik bevestigend heb geantwoord, maar dat vervolgens niet werd gecontroleerd omdat ‘ik u op uw woord geloof’. De aankondiging van strafbeschikking ontving ik twee dagen later per post. Tot mijn verbazing stond op de aankondiging strafbeschikking ‘geen ID’ vermeld, terwijl ik mijn identiteitskaart wél bij me droeg.

De gang van zaken lijkt in strijd met de afspraak dat een boa ter plekke een aankondiging van strafbeschikking via een ‘doorslag’ van een bonnenboekje dan wel een printje uit een PDA/palmtop als bewijs overhandigt. Deze manier van handelen zou bij herkenning van de te verbaliseren persoon tot ‘bekeuren op afstand’ door een boa kunnen leiden en daarom lijkt mij het optreden van de handhaver in dit geval een onrechtmatige handeling.

3.3 De bestuurlijke strafbeschikking van € 90,- + €7,00- administratiekosten vind ik buitenproportioneel hoog. Er was geen enkele sprake van gevaarzetting of mogelijke overlast. Een regel in de APV moet een doel dienen en datzelfde geldt voor de handhaving ervan. Het doel van een bekeuring is het voorkomen en/of terugdringen van gevaar en/of overlast en dat was hier niet het geval. Dat bleek ook wel, want deze handhaver liet mij, na het noteren van de gegevens, met mijn hond onaangelijnd verder wandelen.

Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging.

Was getekend te Groningen,

Bijlage: kopie strafbeschikking

Advertenties

Over Hondvriendelijk Groningen

De Vereniging Hondvriendelijk Groningen heeft als doel een hondvriendelijker hondenbeleid in de gemeente Groningen.
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

2 reacties op Voorbeeld van een verzetschrift

  1. Cooymans zegt:

    De enige grond waar naar gekeken zal worden is het in 3.2 vermelde en dan is het nog maar de vraag of dat voldoende gemotiveerd is. Al het overige is helaas niet relevant voor het bezwaar. Sterker nog, door te stellen dat uw gezond verstand preveleert boven de wet verkleint u uw kansen. Het doel van een boete is handhaving van de wet af te dwingen, ongeacht of u het met de wetgever eens bent. Als u niet kunt bewijzen dat de handhaver u ongelijnd liet verder wandelen dan zal aan die bewering voorbij worden gegaan. U zult moeten aantonen dat de opsporingsambtenaar niet voldaan heeft aan de richtlijnen zoals bedoelt in artikel 257b sv. Indien de ambtenaar al wist wie u bent, dan hoeft hij uw identiteitskaart overigens niet te controleren. Het is uw woord tegen het zijne.

  2. Henk Straatman zegt:

    APV betekent Algemene Plaatselijke Verordening.
    Niet Politie dus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s