Tips voor als u een bekeuring (bestuurlijke strafbeschikking) krijgt voor het loslopen van uw hond

Wat te doen op het moment dat u wordt staande gehouden door een Boa

Wat is staande houden?
De opsporingsambtenaar die een persoon als verdachte aan merkt, mag deze staande houden (52 Sv). Het staande houden heeft tot doel de identiteit van de verdachte te achterhalen.
De opsporingsambtenaar mag tijdens het staande houden de verdacht vragen naar zijn:
• Naam en voornamen
• Geboorteplaats en geboortedatum
• Adres van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie
• Feitelijke verblijfsadres
– Een verdachte hoeft bij het staande houden geen antwoord te geven op de vragen naar zijn identiteit. Wel kan de boa vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Iedereen ouder dan 14 jaar  is verplicht aan deze vordering te voldoen. Kan de verdachte geen geldig identiteitsbewijs tonen, dan is hij strafbaar volgens 447e Sr.
– Wanneer u weigert uw ID te tonen/ uw naam en adres te geven, kan de Boa assistentie vragen van de politie. Welke sanctie hier op staat is ons nog steeds niet duidelijk.
– Als u wel uw naam en adres geeft, maar geen ID kunt tonen, dan zijn er verschillende mogelijkheden:
1) de Boa accepteert uw opgave van naam en adres
2) de Boa loopt met u mee naar huis, zodat u alsnog uw ID kunt tonen
3) de Boa geeft u een “Kennisgeving van bekeuring” ; soms is hier een bedrag ingevuld; soms niet; in het laatste geval wordt (niet ter plaatse) een proces-verbaal opgemaakt, dat naar de Officier van justitie gezonden; u krijgt dan bericht van de Officier van Justitie over de afhandeling. De hoogte van de bekeuring staat niet vast, maar is afhankelijk van uw specifieke situatie (was het de eerste keer of heeft u vaker een bekeuring gekregen voor het niet kunnen tonen van uw ID)

Waar u op moet letten als u wordt staande gehouden
– Kijk of de Boa een boa-insigne draagt (hij moet het zichtbaar dragen, niet onder z’n jas vandaan halen en het dan laten zien) en of de Boa een uniform draagt
– Vraag de Boa of hij/zij zich wil legitimeren (op uw verzoek is de boa verplicht zich te legitimeren); een boa die niet in uniform is, moet zich ongevraagd legitimeren.
– Vraag verder alleen of uw hond overlast veroorzaakte of dat er een klacht was  ingediend over uw hond (het antwoord op deze vragen kunt u gebruiken in uw verzetsschrift).
– Vraag de boa ter plekke om de aankondiging van strafbeschikking
– Registreer voor uzelf zo nauwkeurig mogelijk hoe de situatie is en hoe het optreden van de boa is

NB Wanneer u zich tracht te onttrekken aan het staande houden door weg te lopen, bent u niet strafbaar. De verdachte mag bij het staande houden worden vastgepakt. De verdachte dient dit vast pakken te dulden. Onttrekt de verdachte zich aan het staande houden door zich met geweld los te rukken, dan kan hij aangehouden worden voor wederspannigheid (180 Sr).

Niet eens met de strafbeschikking? Niet betalen en verzet aantekenen!
Als u het niet eens bent met de strafbeschikking, kunt/moet u verzet aantekenen. Dit moet binnen 14 dagen na dagtekening van de strafbeschikking. Als u niet binnen twee weken kennis van de strafbeschikking hebt kunnen nemen (bv door vakantie), dan eindigt de termijn om verzet in te stellen uiterlijk zes weken na dagtekening. Deze datum staat op de strafbeschikking.

Als u verzet aantekent, moet u niet betalen. Door te betalen erkent u schuld aan het strafbare feit. Hoe u precies verzet moet instellen staat op de strafbeschikking zelf.

Krijgt u een Strafblad?
Wanneer u een straf(beschikking) hebt gekregen  van  € 100 of meer, dan wordt dit geregistreerd in de justitiële documentatie (u krijgt een strafblad). Of een strafblad voor overtreding van “hondenregels” gevolgen kan hebben voor het verkrijgen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG), kunnen wij niet zeggen.

Hoe gaat het verder als u verzet heeft aangetekend
Uw verzetsschrift wordt beoordeeld door de  Officier van Justitie. Deze kan beslissen om de strafbeschikking in te trekken (of te wijzigen) of hij kan de zaak voorleggen aan de rechter. De rechter doet vervolgens een uitspraak. Hij kan u vrijspreken of hij kan u schuldig verklaren aan het strafbare feit. In dat geval kan hij u een (voorwaardelijke) boete opleggen.

Hoe lang gaat het allemaal duren?
De afgelopen maanden hebben eindelijk een aantal hondenbezitters iets over hun verzetsschrift vernomen. Bij een groot aantal zijn de strafbeschikkingen geseponeerd (vanwege “te oud”). Sommigen hebben een dagvaarding gekregen om voor de rechter te verschijnen. Een enkeling hiervan is vrij gesproken, de meesten hebben een voorwaardelijke boete gekregen (met een proeftijd van een jaar).

Kost het wat?
Aan het instellen van verzet en het voor de rechter brengen van uw zaak zijn voor u geen kosten verbonden. Het enige risico dat u loopt is dat de rechter u veroordeelt voor een hoger (kan ook lager zijn) bedrag dan oorspronkelijk was gevraagd. Maar dit schijnt alleen te gebeuren wanneer u voor de rechter geen enkel argument kunt aanvoeren waarom u verzet heeft ingesteld.

Is het verstandig om verzet in te stellen?
Ons advies is om in ieder geval verzet in te stellen! Maar wel met argumenten!

Tips voor het indienen van een verzetschrift
In uw verzetschrift kunt u  alle argumenten gebruiken, die in uw specifieke situatie van toepassing zijn en waarom u vindt dat u onterecht bekeurd bent. Bijvoorbeeld:
– uw hond was binnen/een paar meter buiten de grenzen van het losloopgebied,
– u heeft fysieke problemen waardoor het niet goed mogelijk is om de lijn vast te houden
– de gegevens op het proces verbaal zijn niet juist (datum, omschrijving, feitennummer enz)
– u bent niet te spreken over de wijze waarop de boa u aansprak/benaderde
– de boa kon zich niet legitimeren (is verplicht)
– de boa droeg geen uniform,
– de boa droeg geen boa-insigne (is verplicht)
– u kreeg geen afschrift van de bestuurlijke strafbeschikking enz

Klacht indienen?
Soms zijn er redenen om een klacht in te dienen, bv als u niet te spreken bent over de manier waarop u door de boa bejegend werd. Dat staat los van het feit of u een verzetsschrift heeft ingediend.
Een klacht kunt u  het beste indienen via officiële klachtenformulier, dat op de website van de gemeente staat: https://eloket.groningen.nl/ufs4/ufsmain?ebz=1_1362244719619&formid=ALGEMEEN_KLACHTENFORMULIER . Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. Als dat niet het geval is, of als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich wenden tot de gemeentelijke ombudsman.  Zij kan u helpen wat verder te doen. Als u het klachtenformulier niet wilt gebruiken, dan kunt u ook mailen naar info@groningen.nl of een brief sturen naar: Gemeente Groningen, Antwoordnummer 232, 9700 VB Groningen.

Verzoek om verzetsschriften en klachten te sturen naar de Vereniging
Als u een verzetsschrift heeft geschreven en/of een klacht heeft ingediend, zouden wij het op prijs stellen om een afschrift  te ontvangen. Als wij actie willen ondernemen naar de gemeente vanwege de handhaving, dan is het belangrijk dat wij een goed overzicht te hebben van wat er allemaal misgaat met de handhaving. Stuur daarom een afschrift van uw verzetsschrift en een afschrift van uw klacht naar: hondvriendelijkgroningen@gmail.com

Als u het gevoel hebt dat anderen ook wat aan uw verzetsschrift kunnen hebben publiceert u het dan, eventueel anoniem, op ons forum onder het punt handhaving. Andere suggesties, ervaringen of kennis over de handhaving en mogelijkheden tot bezwaar en verzet kunt u hier ook kwijt:
https://hondvriendelijkgroningen.wordpress.com/handhaving -van-het-hondenbeleid/

bestuur Hondvriendelijk Groningen

Advertenties

Over Hondvriendelijk Groningen

De Vereniging Hondvriendelijk Groningen heeft als doel een hondvriendelijker hondenbeleid in de gemeente Groningen.
Dit bericht werd geplaatst in Handhaven en bekeuringen. Bookmark de permalink .

8 reacties op Tips voor als u een bekeuring (bestuurlijke strafbeschikking) krijgt voor het loslopen van uw hond

 1. Sandra zegt:

  Allemaal leuk en aardig. Ik ben onlangs ook bekeurd voor het los laten lopen van mijn hond de laatste 10 meter van mijn huis. Een Golden retreiver van ruim 12 jaar oud, slechte heup, slechtziend. Maar hielp niets. Katten ten overvloede die hier los lopen maar geen enkele baas wordt ervoor bekeurd, niet voor het loslopen, niet voor het beschadigen van de auto’s, niet voor de poep op straat en niet voor het in de buurt komen van kinderen.

  Idem dito voor paarden, die zijn ook onberekenbaar. Iets te dicht in de buurt komen en het paard schrikt en dan is er geen enkele berijder die op het moment van stijgeren het paard tot bedaren kan krijgen. Bovendien is er geen enkele paardenberijder die de nog grotere hoop stront van zijn/haar paard opruimt.

  Ik weet dat er ook paarden op bepaalde gebieden los mogen lopen, maar iemand die met zijn/haar paard ergens los loopt die bezwaar maakt tegen een loslopende hond vind ik onder het spreekwoord: “De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet” vallen.
  Deze mensen zijn wel de laatste die moeten klagen over veiligheid over hun paard, voorlopig is dat paard veel en veel groter en zwaarder, betalen ze geen paardenbelasting, ruimen z enooit het afval op en is een paard nog veel onberekenbaarder.

  Alleen van mensen zonder hond, kat of paard kan ik een dergelijke mening accepteren.

 2. Kaka zegt:

  Even in reactie op de mensen die beweren dat loslopende honden geen gevaar voor zichzelf en voor anderen veroorzaken: ja dat doen ze wel. Met name bij de rietlanden en kardingen (natuurgebieden bij groningen) waar heel duidelijk aangegeven staat dat honden aangelijnd dienen te zijn, zijn er veel baasjes (ik kan bijna wel zeggen alle baasjes) die deze waarschuwing gewoon negeren en hun honden los laten lopen.
  Ik heb hier veel paardgereden en ben meerdere malen in gevaarlijke situaties terecht gekomen door loslopende honden. Deze situaties waren gevaarlijk voor mijn paard, mij en de hond in kwestie. Helaas werd ik, na het aanspreken van bovengenoemde baasjes, vaak uitgescholden en er van beschuldigd dat het niet voor mij was toegestaan om mij daar met mijn paard te begeven. Onzin, want op de borden rondom het natuurgebied is duidelijk te zien dat er ook wordt paardgereden.
  Honden moeten kunnen loslopen, natuurlijk, maar daar zijn speciaal aangegeven gebieden voor of je kunt je hond een keertje meenemen naar het strand of een groot hondenpark. Verder raad ik baasjes aan om, als ze hun hond zo graag die vrijheid willen geven zonder kans te lopen op een bekeuring, een longeerlijn aan te schaffen bij de iets betere dierspeciaalzaak. Dit is een lange lijn van 10 meter, stevig materiaal en uw hond heeft er veel bewegingsvrijheid mee terwijl hij of zij alsnog onder controle gehouden kan worden.

  • Fenna zegt:

   Het is een sypathiek idee van je maar, als een hond aan een langere lijn van meer dan twee meter zit, is die lijn een schijnveiligheid.
   Er zijn ook flexlijnen van 8 meter die automatisch oprollen, maar dan nog is dit niet veilig.
   Een hond moet dan net zo goed onder appél staan als zou hij loslopen, simpel omdat je er veel minder controle over hem hebt als hij aan het eind van zo’n lijn zit.
   Stel je eens voor dat die hond aan het eind van de lijn zit en hij bedenkt ineens naar links of naar rechts te gaan, naar bijvoorbeeld een paard, hond, kat of de weg over steekt .
   Dan kun je nooit zo snel de lijn inhalen mocht er een kans op een vervelende situatie zijn.
   Zo’n longeerlijn is dan nog iets onhandiger, het zal je maar gebeuren dat de baas de lijn niet snel genoeg inhaalt en het paard zou er in verstrikken met zijn benen, je moet er niet aan denken wat voor een ongelukken je dan kan krijgen, brrr.

   En nu een ander veel voorkomend iets.

   Baasjes die denken dat ze goed bezig zijn en meer controle hebben over hun hond als ze zo’n longeerlijn los achter hun hond aan te laten slepen.
   Zij realiseren zich niet dat zo’n hond groot gevaar loopt.
   Hij kan weg rennen of gaan spelen, de riem kan dan bijvoorbeeld om een boom of tak slaan en de hond kan daarbij zijn nek breken of het slaat om zijn eigen poten en hij breekt zijn poten.
   Ook als de hond de struiken in zou gaan, kan hij zichzelf ophangen.
   Vooral niet doen baasjes.

  • Lucy Pijttersen zegt:

   Beste Kaka,
   Ik zal beslist niet ontkennen dat loslopende honden een gevaar kunnen betekenen voor zichzelf en hun omgeving. Maar het probleem zit hem nu net in het alternatief dat u aangeeft: “daar zijn speciaal aangegeven gebieden voor of je kunt je hond een keertje meenemen naar het strand of een groot hondenpark.” Er zijn eenvoudigweg te weinig van dergelijke gebieden en mogelijkheden voor het aantal honden dat in Groningen (net als in de rest van nederland) gehouden wordt. Het aantal stranden waar een hond mag loslopen is ’s zomers op de vingers van 1 hand te tellen. (de Waddeneilanden) en de gebieden die in de stad en omgeving zijn aangewezen zijn veel te klein. Een beetje hond is er zo overheen gerend. Daar gaat het onze vereniging om: om voldoende losloopmogelijkheden te krijgen, zodat de anders onvermijdelijke overtredingen die u meldt, niet meer hoeven voor te komen. Overigens, dat u wordt uitgescholden kan natuurlijk niet door de beugel.

 3. Frank zegt:

  – u heeft fysieke problemen waardoor het niet goed mogelijk is om de lijn vast te houden
  Bestaat niet, daarvoor is een handsfree belt, een riem die u om uw middel kunt bevestigen waardoor uw de riem niet met uw handen hoeft vast te houden.

  Bovendien onzin argument dat je losse hond nooit overlast veroorzaakt.
  Kan zijn dat er geen melding van is gedaan maar iedere loslopende hond is een potentieel gevaar voor zichzelf en zijn omgeving, de honden die onder appel staan uitgezonderd.
  Maar hoe veel honden staan er nou echt zo strak onder appel dat ze niet gevaarlijk of overlast veroorzakend kunnen zijn?
  Zo goed als geen, want zo goed als alle honden verkiezen een andere hond, al helemaal een die loops is in het geval van reuen boven hun baas.
  Honden zijn dieren en onvoorspelbaar, waardoor je nooit helemaal zeker kan zijn dat je hond luistert wanneer dat nodig is.
  En wanneer een hond niet luistert tijdens het loslopen kan hij een andere hond bijten, gebeten worden door een aangelijnde hond die bang werd van zijn asociale (ook wel druk genoemd) gedrag, een kind omver springen waardoor deze valt en zich ernstig verwond, de straat op rennen en hiermee niet alleen zelf gewond raken maar ook auto’s en inzittenden die uitwijken beschadigen, een fietser doen vallen waardoor deze gewond raakt en waardoor zijn fiets beschadigd raakt, de training van een herplaatser met angst verpesten waar de eigenaren veel geld aan besteed hebben bij een gedragstherapeut enz. enz. enz.
  Allemaal goede redenen om je hond aangelijnd te houden.
  Natuurlijk denken heel veel mensen dat hun hond niks doet, alleen maar een beetje druk is of altijd luisterd naar hier en nee maar als het er op aan komt is dit zelden waar.

  • Fenna zegt:

   Ik zou niet graag als hond onder uw appél willen staan, dat zou betekenen nooit eens lekker los rennen met een soortgenoot, want dan zou ik al een potentieël gevaar zijn.
   Een hond met een aan en uit knop is misschien een idee voor uw ideale werled?

  • Richard Eising zegt:

   Als ik dit zo lees…vraag ik me af of een hond hetzelfde doet als een klein kind…onverwachts de weg oversteken..niet luisteren naar het gezag /ouders.
   Moet een kind ook aan de riem..ik vraag me ook af..gaat het nog wel om veiligheid.of gaat het om geld.

 4. thinz zegt:

  Hallo,
  Zaterdag 4 augustus kreeg ik een boete van maar even 85 euro.
  Mijn hond heeft alles gedaan,dacht ik voor weg ga laat ik hondje nog even vrij om te rennen.
  Maar opeens kwam man en mevr van gemeente en liet zijn pas zien.
  Weet je dat hier geen honden los mogen,nee zei schoolplein en vakantie dus los mag.
  Nee dat mag niet, alleen maar het staat en ik zei ja dat is nog te ver om met de pup te lopen.
  En had alles gedaan,nou maar ik je mijn legtemeren ik zei ligt thuis. Maar waar woon je, verder op. Ze gingen mee en hele gedoe op papier. Maar zij zei ik zal wel proberen om tegen in te gaan, omdat dat niet wist. En zei maar kun je me toch eerst waarschuwing geven. Nee dat weer niet.
  Best wel kwaad omdat dat geld wel twee zakken voer kan kopen. Dan krijg bekeuring omdat ik mijn hond niet genoeg geef….hoe ver kun je gaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s